59 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa,
Đống Đa, Hà Nội
wesleyus.edu@gmail.com
info@wesley.edu.vn
0888774422
0965522444Đào tạo


Chúng tôi có các chương trình đào tạo dành cho các học viên, tập trung vào đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn thực tế và ngoại ngữ. Đây là những kỹ năng cần thiết giúp cho các học viên thành công trong công tác chuyên môn của mình. Ngoài ra còn có các chương trình cho lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý chuyên môn.

Học viện cũng hướng tới việc đào tạo trực tuyến cho các học viên. Đây là các chương trình đào tạo tiên tiến hiện đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực cùng hệ thống tài liệu điện tử thuận lợi cho người theo học.


XEM THÊM

Kỹ năng mềm

Các kỹ năng mềm như: kỹ năng đàm phán, giao tiếp, nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược

XEM THÊM

Ngoại ngữ

Các chương trình ngoại ngữ như Anh ngữ và Hàn ngữ. Chúng tôi phối kết hợp với các trung tâm có uy tín ở trong nước và quốc tế

XEM THÊM

Chuyên môn

Các khóa đào tạo chuyên môn chuyên về lãnh đạo và quản lý cao cấp dành cho giám đốc doanh nghiệp và nhà quản lý

XEM THÊM

Trực tuyến

hợp tác với các cơ sở giáo dục quốc tế để triển khai đào tạo trực tuyến nhằm giúp học viên có thể học tập mọi lúc, mọi nơi

XEM THÊM

Thư viện

Áp dụng thệ thống thư viện điện tử với các tài liệu, sách báo trực tuyến để giúp đỡ việc học tập của các học viên được thuận lợi

XEM THÊM

Du học

Đào tạo các học viên trước khi đi du học hoặc xuất khẩu lao động, bao gồm đào tạo ngoại ngữ, chuyên môn, văn hóa

XEM THÊM

Học viên

Học viện Hoàng gia Wesley sẽ trở thành động lực cho nhiều sinh viên Việt Nam. Chúng tôi sẽ tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và các chương trình đào tạo thiết thực.

2M

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, quy mô sinh viên năm học 2018-2019 bao gồm: 1.443.000 (đại học chính quy); 44.500 (cao đẳng) và 11.700 (trung cấp) và đây là tiềm năng lớn của Wesley.

Học viện sẽ có các chương trình hướng nghiệp, thực hiện vai trò cầu nối giữa các sinh viên Việt Nam với các doanh nghiệp ở trong vào ngoài nước, cung cấp các cổng thông tin việc làm tiên tiến.


Kỹ năng mềm

Học viện cung cấp cac khóa đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên và các nhà lãnh đạo, quản lý.

Ngoại ngữ

Học viện cung cấp các chương trình Anh ngữ, Hàn Ngữ và Nhật Ngữ cho mọi lứa tuổi

Việc làm

Học viện có các cổng thông tin giúp các học viên tiếp cận các cơ hội việc làm một cách nhanh chóng

Học bổng

Chúng tôi có nhiều loại học bổng du học dành cho các học sinh và sinh viên Việt Nam

Thư viện số

Học viện sở hữu một thư viện điện tử cung cấp nhiều loại tài liệu, sách, báo bằng tiếng Anh

Khởi nghiệp

Chúng tôi xây dựng các chương trình hỗ trợ để giúp đỡ các học viên phát huy tinh thần khởi nghiệp


Một số khóa học


Lãnh đạo quản lý

Dành cho Giám đốc, Quản lý

Xem thêm

Nghệ thuật lãnh đạo

Dành cho Giam đốc, nhà quản lý

Xem thêm

Tư duy chiến lược

Dành cho người Lãnh đạo, quản lý

Xem thêm

Chiến lược phát triển

Dành cho người Lãnh đạo, quản lý

Xem thêm

Kế hoạch kinh doanh

Dành cho Giám đốc, trưởng phòng

Xem thêm

Tài chính doanh nghiệp

Dành cho cấp quản lý doanh nghiệp

Xem thêm

Thẩm định đầu tư

Dành cho Giám đốc, trưởng phòng

Xem thêm

Thị trường chứng khoán

Dành cho các doanh nghiệp

Xem thêm